Ikon för Rikstermbanken

färdskrivare

svensk term (rek.): färdskrivare
svensk term (acc.): tachograph
definition:

utrustning som registrerar hastighet, tid och andra relevanta data för ett visst fordon och dess förare, normalt för legala ändamål

se även:
engelsk term: tachograph
definition:

a device that records speed, time and other relevant data for a specific vehicle and the drivers usually used for legal purposes

danska termer: fartskriver
tachograf
definition:

en enhed, der registrerer hastighed, tid og andre relevante data for et specifikt køretøj og dets chauffører

anmärkning:

Anvendes normalt ifm. kontrol af overholdelse af køre-/hviletidsbestemmelser.

isländsk term: ökuriti
definition:

tæki sem skráir hraða, tíma og önnur viðeigandi gögn vegna tilgreinds ökutækis og bílstjóra þess, yfirleitt vegna eftirlits með ákvæðum um akstur og hvíldartíma

norska termer: ferdsskriver
tachograf
definition:

en enhet som registrerer hastighet, tid og andre relevante data for et bestemt kjøretøy og dets førere vanligvis brukt til juridiske formål

finsk term: ajopiirturi
definition:

laite, joka tallentaa ajonopeutta, aikaa ja muuta asiaankuuluvaa tietoa tietylle ajoneuvolle ja kuljettajille oikeudellisia tarkoituksia varten

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012