Ikon för Rikstermbanken

evenemangshantering

svensk term (rek.): evenemangshantering
definition:

insamling av information om en händelse som kommer att påverka trafiken och vidtagande av erforderliga åtgärder

se även:
engelsk term: event management
definition:

collection of information on an event affecting traffic and implementation of appropriate actions

dansk term: hændelsesstyring
definition:

indsamling af information om hændelse der influerer på trafikafviklingen og iværksættelse af relevante aktiviteter

isländsk term: umsjón viðburða
definition:

að safna upplýsingum um viðburði sem snerta umferð og að grípa til viðeigandi aðgerða

norsk term: håndtering av hendelser
definition:

innsamling av informasjon om en hendelse som påvirker trafikken og gjennomføring av relevante tiltak

finsk term: tapahtumien hallinta
definition:

tiedon keruu liikenteeseen vaikuttavasta tapahtumasta sekä tarvittavien toimenpiteiden toteutus

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012