Ikon för Rikstermbanken

elektronisk upptagning av vägavgift

svensk term (rek.): elektronisk upptagning av vägavgift
svenska termer (acc.): ETC
elektronisk tullupptagning
definition:

upptagning av vägavgift med elektroniska hjälpmedel, t.ex. baserat på elektroniska brickor eller satellitpositionering och telekommunikation

se även:
engelska termer: electronic toll collection
ETC
definition:

toll collection by electronic means, e.g. based on electronic tags or satellite positioning and telecommunications

danska termer: elektronisk opkrævning af vejafgift
elektronisk opkrævning af vejbenyttelsesafgift
definition:

vejafgiftsopkrævning med elektroniske midler, fx baseret på elektroniske brikker eller satellitbaseret positionsbestemmelse og telekommunikation

isländsk term: rafræn veggjaldtaka
definition:

þegar veggjald er innheimt á rafrænan hátt, t.d. með snjallkortum. gervihnattastðasetningu eða rafrænum merkjabúnaði

norsk term: elektronisk innkreving av vegavgifter
definition:

innkreving av vegavgifter med elektroniske hjelpemidler, for eksempel basert på elektroniske brikker eller satellittposisjonering og telekommunikasjon

finska termer: sähköinen tienkäyttömaksun perintä
sähköinen tietullin perintä
definition:

tienkäyttömaksujen perintä sähköisin keinoin, esim. sähköisiin tunnistimiin tai satelliittipaikannukseen ja tietoliikenteeseen perustuen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012