Ikon för Rikstermbanken

elektronisk biljettförsäljning

svensk term (rek.): elektronisk biljettförsäljning
svensk term (acc.): digital biljettering
definition:

åtgärder knutna till utfärdande och utgivande av betalningsmedel och tillhörande digital betalningsbärare (såsom kontantkort) och mottagande av betalningar

se även:
engelska termer: electronic ticketing
e-ticketing
definition:

the activities of issuing and delivering payment means and related electronic payment mediums and the collection of related fees

dansk term: elektronisk billettering
definition:

udstedelse og levering af betalingsmidler og relaterede elektroniske betalingsmedier samt indsamling af relaterede afgifter

isländsk term: rafræn miðaútgáfa
definition:

sú starfsemi að gefa út og afhenda greiðsluleið og skylda rafræna greiðslumiðla (t.d. IC-kort) og það að innheimta tengd gjöld

norsk term: elektronisk billettering
definition:

aktiviteter knyttet til utstedelse og utlevering av betalingsmidler og relaterte elektroniske betalingsmedia samt innkreving av relaterte avgifter

finsk term: sähköinen lipunmyynti
definition:

sähköisten maksulaitteiden ja matkustusasiakirjojen julkaisu ja levitys sekä näihin liittyvien maksujen keruu

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012