Ikon för Rikstermbanken

driftstyrning av kollektivtrafik (2)

svensk term (rek): driftstyrning av kollektivtrafik (2)
svensk term (acc): driftsledning av kollektivtrafik (2)
definition:

vidtagande av korrigeringsåtgärder baserade på fordonsövervakning och planerad servicenivå

se även:
engelska termer: public transport operations control
transit operations control
definition:

implementation of corrective actions based on vehicle monitoring and planned level of service

danska termer: driftsledelse af kollektiv trafik
driftsstyring (2)
definition:

iværksættelse af korrigerende tiltag på baggrund af køretøjsovervågning og det planlagte serviceniveau

isländsk term: eftirlit með rekstri almenningssamgangna
definition:

úrbætur í rekstri á grundvelli eftirlits með farartækjum og áformaðs þjónustustigs

norsk term: styring av kollektivtrafikk
definition:

iverksetting av korrigerende tiltak basert på overvåking av kjøretøyene og planlagt servicenivå

finsk term: liikennöinnin ohjaus
definition:

muutosten toteuttaminen ajoneuvonseurannan ja suunnitellun palvelutason perusteella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012