Ikon för Rikstermbanken

dokumentförberedelser för godstransporter

svensk term (rek.): dokumentförberedelser för godstransporter
definition:

framställning av transportdokument, såsom transportorder, tulldeklarationer, farligtgodsdeklarationer och fraktsedlar

se även:
engelsk term: freight operation preparation
definition:

preparation of transport documents, such as transport orders, customs declarations, dangerous goods declarations and notices of dispatch

danska termer: forberedelse af fragt
forberedelse af godstransporter
definition:

klargøring af transportdokumenter som fx transportordrer, toldpapirer, tilladelser til farligt gods og fragtdokumenter

isländsk term: undirbúningur flutningastarfsemi
definition:

undirbúningur flutningsgagna, t.d. flutningsbeiðni, tollyfirlýsinga, yfirlýsinga um hættulegan farm og tilkynninga um sendingu

norsk term: forberedelse av frakt
definition:

forberedelse av transportdokumenter, som f.eks. transportbestillinger, tolldeklarasjon, farlig gods-erklæringer og fraktbrev

finska termer: rahtauksen valmistelu
kuljetuksen valmistelu
definition:

kuljetusasiakirjojen, kuten kuljetusmääräysten, tullausasiakirjojen, vaarallisten kuljetusten asiakirjojen ja lähetysasiakirjojen valmistelu

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012