Ikon för Rikstermbanken

designhastighet

svensk term (rek.): designhastighet
definition:

teoretisk hastighet definierad för vägen eller en vägsträcka som används för att bestämma minimimått för vägen t.ex. radier

se även:
engelsk term: design speed
definition:

a theoretical speed defined for the road or a road section that is defining the minimum road elements, e.g. radius

dansk term: design speed
definition:

den teoretiske hastighed, der lægges til grund for design af en vejs geometri

anmärkning:

I Danmark svarer denne hastighed til ønsket hastighed med et sikkerhedstillæg på 20 km/t.

isländsk term: hönnunarhraði
definition:

fræðilegur hraði skilgreindur fyrir veg eða vegarkafla sem skilgreinir lágmarks vegeiningar, t.d. radíus

norsk term: designhastighet
definition:

en teoretisk hastighet, definert for en veg eller en vegstrekning, som brukes til å bestemme minimumsverdier for ulike vegelement for eksempel radius

finsk term: mitoitusnopeus
definition:

teoreettinen nopeus, jolla määritetään tien tai tieosuuden minimiominaisuudet, esim. kaarresäde

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012