Ikon för Rikstermbanken

chockvåg

svensk term (rek.): chockvåg
definition:

störning av trafikflödet (stopp eller hastighetssänkning) som vanligen rör sig uppströms med en viss hastighet

se även:
engelsk term: shockwave
definition:

disturbance in the traffic flow such as stopping or slowing down, which usually is moving upstream with a certain speed

dansk term: chockbølge
definition:

forstyrrelse i trafikstrømmen, såsom standsning eller nedsættelse af hastigheden, der sædvanligvis bevæger sig opstrøms med en given hastighed

isländsk term: sjokkbylgja
definition:

truflun á umferðarflæði, t.d. stöðvun umferðar eða hægari hraði sem yfirleitt flæðir í umferðarstefnu með ákveðnum hraða

norsk term: sjokkbølge
definition:

forstyrrelse i trafikkavviklingen ved at trafikken må stoppe eller redusere hastigheten, som vanligvis beveger seg oppstrøms med en viss hastighet

finsk term: shokkiaalto
definition:

häiriö liikennevirrassa, kuten pysähtyminen tai hidastuminen, joka kulkee yleensä vastavirtaan tietyllä nopeudella

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012