Ikon för Rikstermbanken

certifiering

svensk term (rek): certifiering
definition:

den formella utnämningen av statusen hos något, t.ex. ett systems överensstämmelse med relevanta standarder och specifikationer

se även:
engelsk term: certification
definition:

the formal granting of the status of something, e.g. the conformance of a system with respect to relevant standards or specifications

dansk term: certificering
definition:

den formelle tildeling af status til noget, fx et systems overensstemmelse med hensyn til relevante standarder eller specifikationer

isländsk term: vottorð
definition:

formleg ábyrgð á stöðu einhvers, t.d. að kerfi uppfylli viðeigandi allar kröfur hvað varðar staðla eða tæknilýsingar

norsk term: sertifisering
definition:

den formelle tildeling av status til noe, f.eks. et systems overensstemmelse med relevante standarder og spesifikasjoner

finsk term: sertifiointi
definition:

muodollinen vahvistus jonkin tilasta, esimerkiksi siitä, että järjestelmä vastaa sitä koskevia standardeja ja määrittelyjä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012