Ikon för Rikstermbanken

betrodd tredje man

svensk term (rek.): betrodd tredje man
definition:

organisation, oberoende av J330tjänsteleverantörerna och brukarna, som garanterar säkerheten i betalsystemet, t.ex. genom nyckelhantering och säkerhetscertifiering

se även:
engelsk term: trusted third party
definition:

an organisation independent of the service provider and the user, which guarantees the security of the payment system, e.g. by key management and key certification

dansk term: betroet tredjepart
definition:

organisation, uafhængig af serviceudbyderen og brugeren, som garanterer sikkerheden af betalingssystemet, fx ved nøglehåndtering og nøglecertificering

isländsk term: þriðji trúnaðaraðili
definition:

fyrirtæki óháð bæði þeim sem veitir þjónustu og notanda sem tryggir öryggi greiðslukerfisins, t.d. með gæslu lykla og staðfestingu lykla

norsk term: betrodd tredjepart
definition:

en organisasjon uavhengig av tjenesteyteren og brukeren, som garanterer for sikkerheten i betalingssystemet, f.eks. ved håndtering og sertifisering av nøkler

finsk term: uskottu kolmas osapuoli
definition:

palvelun tuottajasta ja käyttäjästä riippumaton organisaatio, joka takaa maksujärjestelmän turvallisuuden, esim. avainhallinnalla ja avaimien sertifioinnilla

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012