Ikon för Rikstermbanken

betalsätt

svensk term (rek.): betalsätt
svensk term (acc.): betalningsform
förklaring:

Begrepp som anger tidsaspekten vid betalning (förbetalning, direktbetalning eller efterbetalning.

se även:
engelsk term: payment mode
definition:

the time dimension of payment (pre-payment, immediate payment or post-payment)

dansk term: betalingsform
definition:

betalingens tidsdimension (forudbetaling, betaling på stedet eller efterbetaling)

isländsk term: greiðslufyrirkomulag
definition:

tímaþáttur greiðslunnar (fyrirframgreiðsla, greiðsla á staðnum eða greiðsla eftir á)

norska termer: betalingsmåte
betalingsform
definition:

tidsdimensjonen i forbindelse med betaling (forhåndsbetaling, kontant betaling eller etterskuddsvis betaling)

finska termer: maksun ajoittuminen
maksuajankohta
definition:

maksamisen aikaulottuvuus (ennakkoon maksaminen, välitön maksaminen tai jälkikäteen maksaminen)

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012