Ikon för Rikstermbanken

efterbetalning

svensk term (rek.): efterbetalning
definition:

betalsätt vid vilket likvida medel överförs från användaren efter användandet av transporttjänsten

se även:
engelsk term: post-payment
definition:

payment mode in which the funds are transferred from the user after the use of a transport service

dansk term: efterbetaling
definition:

betalingsform, hvor beløb overføres fra brugeren efter brugen af transportservicen

isländsk term: greiðsla eftir á
definition:

greiðslufyrirkomulag þar sem notandi greiðir fyrir flutningsþjónustu eftir að hún hefur verið nýtt

norsk term: etterskuddsvis betaling
definition:

betaling hvor verdi overføres fra brukeren etter anvendelse av transporttjenesten

finsk term: jälkikäteen maksaminen
definition:

varojen siirtäminen käyttäjältä liikennepalvelun käytön jälkeen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012