Ikon för Rikstermbanken

beräkning av fördröjning

svensk term (rek.): beräkning av fördröjning
definition:

beräkning av skillnaden mellan förväntad restid och friflödesrestid

se även:
engelsk term: delay estimation
definition:

calculation of the difference between expected and free flow travel time

dansk term: forsinkelsesestimering
definition:

beregning af forskellen mellem forventet rejsetid og rejsetid i fri trafikafvikling

isländsk term: áætlaðar tafir
definition:

útreikningur á áætluðum mun á væntanlegum og ferðatíma í frjálsu flæði

norsk term: estimering av forsinkelse
definition:

beregning av forskjellen mellom forventet reisetid og reisetid ved liten trafikkbelastning

finsk term: viivearvio
definition:

odotetun ja vapaan liikennevirran matka-ajan erotuksen laskenta

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012