Ikon för Rikstermbanken

avgiftsmottagande operatör

svensk term (rek.): avgiftsmottagande operatör
svensk term (acc.): debiterande operatör
definition:

operatör i betalsystemet vilken, enligt en överenskommelse mellan operatörer, accepterar betalning baserat på abonnemanget mellan användaren och dennes hemoperatör

se även:
engelska termer: charging operator
roaming operator
definition:

a payment system operator which, according to an agreement between operators, accepts payment based on the contract between a user and his or her home operator

danska termer: roamingoperatør
betalingsoperatør
definition:

en betalingssystemoperatør som, ifølge en aftale mellem operatører, modtager betaling baseret på kontrakten mellem en bruger og vedkommendes hjemmeoperatør

isländsk term: innheimtuaðili
definition:

rekstraraðili greiðslukerfis sem tekur við greiðslu á grundvelli samnings á milli notanda og viðkomandi aðalrekstraraðila á grundvelli samnings á milli rekstraraðila

norsk term: betalingsoperatør
definition:

en operatør av et betalingssystem som, i følge en kontrakt mellom operatører, aksepterer betaling basert på kontrakten mellom brukeren og hans eller hennes hjemmeoperatør

finsk term: veloittava operaattori
definition:

maksujärjestelmäoperaattori, joka hyväksyy maksun käyttäjän kotioperaattorinsa kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, pohjautuen sopimukseen operaattoreiden välillä

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012