Ikon för Rikstermbanken

abonnent

svensk term (rek.): abonnent
definition:

person eller organisation som har ingått ett avtal med en leverantör av betaltjänster

se även:
engelska termer: payment contract holder
subscriber
definition:

a person or an organisation having entered a contract with a payment service provider

danska termer: kontraktholder
abonnent
definition:

en person eller en organisation som har indgået en kontrakt med en betalingsserviceudbyder

isländska termer: aðili með greiðslusamning
áskrifandi
definition:

einstaklingur eða fyrirtæki sem gert hefur samning við þann sem veitir þjónustu sem greiða ber fyrir

norska termer: abonnent
innehaver av kontrakt om betaling
definition:

en person eller en organisasjon som har inngått en kontrakt med en tilbyder av betalingstjenester

finsk term: maksusopimuksen haltija
definition:

käyttäjä, jolla on sopimus maksupalvelun tuottajan kanssa

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012