Ikon för Rikstermbanken

OBE-stöd

svensk term (rek.): OBE-stöd
förklaring:

Att informera ombordutrustningen om den aktuella geografiska positionen eller identiteten av ett betalsystem etc., t.ex. när satellitsignalen är otillräcklig för positionering.

se även:
engelska termer: OBE augmentation support
augmentation support
förklaring:

To inform on-board equipment about the current geographical location or the identity of a charge object etc. when e.g. the satellite signals are insufficient for positioning.

dansk term: forbedringsstøtte
definition:

information til køretøjsbaseret udstyr om aktuel geografisk position eller om identiteten af et betalingsobjekt etc. i situationer hvor fx satellitsignaler er for svage til positionsbestemmelse

isländsk term: ítarupplýsingar vegna staðsetningar
definition:

upplýsingar til búnaðar um borð um núverandi landfræðilega stöðu eða auðkenni farartækis sem innheimt skal hjá þegar t.d. gervihnattamerki eru ófullnægjandi til staðsetningar

norsk term: OBE støtte
definition:

informasjon til kjøretøybasert utstyr om aktuell geografisk posisjon eller identiteten til et betalingsobjekt etc. når for eksempel satellittsignalene er for svake til posisjonsbestemmelse

finsk term: ajoneuvolaitteen toiminnan tukeminen
definition:

tiedon välittäminen ajoneuvolaitteelle esim. sen senhetkisestä maantieteellisestä sijainnista tai maksukohteen identiteetistä esim. tilanteissa, jossa satelliittisignaalit eivät mahdollista paikantamista

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012