Ikon för Rikstermbanken

övervakning av omgivning och väg

svensk term (rek.): övervakning av omgivning och väg
definition:

observation och bedömning av de aktuella förhållandena i fordonets omedelbara omgivning med hjälp av ombordutrustning

se även:
engelsk term: environment and road monitoring
definition:

observation and assessment of the current status of the immediate environment of the vehicle using on-board equipment

dansk term: vej- og miljøovervågning
definition:

observation og vurdering af den aktuelle status for køretøjets umiddelbare omgivelser ved anvendelse af udstyr i køretøjet

isländsk term: vöktun umhverfis og vega
definition:

það að fylgjast með og meta núverandi stöðu nánasta umhverfis farartækis sem nýtir sér búnað um borð

norsk term: kjøretøybasert overvåking av veg og omgivelser
definition:

observasjon og vurdering om aktuelle forhold i kjøretøyets umiddelbare nærhet ved hjelp av utstyr i kjøretøyet

finsk term: ympäristön ja tien ajoneuvohavainnointi
definition:

ajoneuvon välittömän ympäristön vallitsevan tilan tarkkailu ja arviointi ajoneuvolaitteiden avulla

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012