Ikon för Rikstermbanken

övervakning av fordonstillstånd

svensk term (rek.): övervakning av fordonstillstånd
definition:

observation och bedömning av fordonets funktionstillstånd, inklusive diagnos och förutsägelse av fordonsfel med hjälp av ombordutrustning

se även:
engelsk term: vehicle operational status monitoring
definition:

observation and assessment of the operational status of the vehicle, including diagnosis and prediction of vehicle failure, using on-board equipment

dansk term: overvågning af et køretøjs driftstilstand
definition:

registrering og vurdering af køretøjets driftstilstand inkl. diagnose og prognose for køretøjsfejl ved anvendelse af køretøjsbaseret udstyr

isländsk term: vöktun rekstrarlegrar stöðu farartækis
definition:

það að fylgjast með og meta rekstrarástand farartækis, þar með talin sundurgreining og spá um bilanir, með búnaði um borð

norsk term: overvåkning av kjøretøytilstand
definition:

observasjon og vurdering av kjøretøyets operative tilstand, inkludert diagnostisering og forutsigelse av feil ved hjelp av utstyr i kjøretøyet

finsk term: ajoneuvon toiminnallisen tilan seuranta
definition:

ajoneuvon toiminnallisen tilan tarkkailu ja arviointi mukaan lukien vikojen määritys ja ennustaminen ajoneuvolaitteiden avulla

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012