Ikon för Rikstermbanken

övervakning av fordonsrörelse

svensk term (rek): övervakning av fordonsrörelse
definition:

observation och bedömning av fordonets dynamiska beteende, inklusive förutsägelse om beteendet i den nära framtiden med hjälp av ombordutrustning

se även:
engelsk term: vehicle dynamics monitoring
definition:

observation and assessment of the movement and dynamic behaviour of the vehicle, including short-term prediction of behaviour, using on-board equipment

dansk term: overvågning af køretøjsdynamik
definition:

registrering, vurdering og korttidsestimering af køretøjets dynamiske opførsel ved anvendelse af køretøjsbaseret udstyr

isländsk term: vöktun hreyfinga farartækis
definition:

það að fylgjast með og meta hreyfingar farartækis, þar með talin spá til skamms tíma um hegðun, með búnaði um borð

norsk term: overvåkning av kjøretøydynamikk
definition:

observasjon og vurdering av kjøretøyets dynamiske oppførsel, inkludert kortsiktig forutsigelse av dets oppførsel ved hjelp av utstyr i kjøretøyet

finsk term: ajoneuvon liikkeiden seuranta
definition:

ajoneuvon liikkeiden ja dynaamisen käyttäytymisen havainnointi ja arviointi mukaan lukien liikkeiden lyhytaikainen ennustaminen ajoneuvolaitteita käyttäen

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012