Ikon för Rikstermbanken

övervakning av farligt gods

svensk term (rek.): övervakning av farligt gods
definition:

insamling av alla relevanta data och status om transporter med farligt gods

se även:
engelska termer: dangerous goods monitoring
dangerous materials monitoring
definition:

collection of all relevant data for the transport of dangerous goods

dansk term: Overvågning af farligt gods
definition:

indsamling af alle relevante data og status for transport af farligt gods

isländsk term: eftirlit með hættulegum farmi
definition:

að safna saman öllum viðeigandi gögnum um flutning hættulegs farms

norsk term: overvåking av farlig gods
definition:

innsamling av all relevant data om transport av farlig gods

finsk term: vaarallisten aineiden kuljetuksen seuranta
definition:

kaiken olennaisen tiedon kokoaminen vaarallisten aineiden kuljettamiseksi

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012