Ikon för Rikstermbanken

överbelastning

svensk term (rek.): överbelastning
definition:

trafikförhållanden där ankomstflödet är större än kapaciteten

se även:
engelsk term: oversaturation
definition:

a traffic condition in which the arrival flow rate exceeds capacity

dansk term: overbelastning
definition:

en trafiksituation hvor ankomstintensiteten overskrider kapaciteten

isländska termer: vanrýmd
ofmettun
definition:

aðstæður í umferð þar sem innstreymi er meira en kerfið ræður við

norska termer: overbelastning
belastning over kapasitetsgrensen
definition:

en trafikksituasjon der ankomstraten overskrider kapasiteten

finsk term: liikenteen ylikuormitus
definition:

liikennetilanne, jossa saapuvan liikenteen määrä ylittää välityskyvyn

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012