Ikon för Rikstermbanken

åtkomstkreditiv

svensk term (rek.): åtkomstkreditiv
definition:

betrodd attestering eller en säker modul som stadfäster den påstådda identiteten för ett objekt eller en applikation innan informationsutbyte tillåts

se även:
engelsk term: access credentials
definition:

a trusted attestation or secure module that establishes the claimed identity of an object or application before information exchange is allowed to take place

dansk term: adgangsoplysninger
definition:

en betroet attestering eller et sikkert modul der etablerer den påståede identitet af et objekt eller en applikation før informationsudveksling tillades

isländsk term: aðgangsskilríki
definition:

traust vottun eða örugg eining sem staðfestir hver hlutur eða hugbúnaður er áður en gagnkvæm miðlun upplýsinga er heimiluð

norsk term: adgangsopplysninger
definition:

en betrodd attestering eller sikker modul som bekrefter den påståtte identiteten til et objekt eller en applikasjon før informasjonsutveksling blir tillatt

finsk term: käyttöoikeuden antavat tekijät
definition:

luotettava todistus tai suojattu moduuli, joka määrittelee kohteen tai sovelluksen väitetyn identiteetin ennen kuin tietojen vaihtoa saa tapahtua

 
källa: NVF (ITS-utskottet): ITS Terminology | 2012