Ikon för Rikstermbanken

stränggjutning

svensk term (rek.): stränggjutning
definition:

kontinuerlig gjutning av stål i en lång sträng för kapning till ämnen

se även:
 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995