Ikon för Rikstermbanken

gjutning

svensk term (rek.): gjutning
definition:

införandet av smält metall i en gjutform, där det sedan får stelna

anmärkning:

Allt stål måste gjutas innan det kan vidarebearbetas mekaniskt. Numera gjuts det mesta av stålet i stränggjutningsmaskiner (i Sverige närmare 90 procent) till ämnen medan den klassiska götgjutningen förlorat i betydelse och huvudsakligen används för stål som inte lämpar sig för stränggjutning. Både ämnen och göt har en enkel geometrisk form med oftast kvadratiskt eller rektangulärt (för vissa ändamål runt) tvärsnitt, dvs. former som är lämpliga för vidare bearbetning genom valsning eller smidning. Mindre än en halv procent av det svenska stålet gjuts i gjutformar med mer komplicerad form till s.k. stålgjutgods.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995