Ikon för Rikstermbanken

göt

svensk term (rek.): göt
definition:

mellanprodukt vid ståltillverkning

anmärkning:

Det flytande stålet från stålugnarna gjuts i kokiller, ett slags enkla gjutformar, och stelnar där till göt. Göten valsas därefter till ämnen innan de vidarebearbetas till handelsfärdigt stål. Göt har de senaste decennierna blivit en alltmer ovanlig mellanprodukt. Genom att tekniken för stränggjutning utvecklats har alltfler ståltillverkare fått möjlighet att direktgjuta stålet till ämnen i stränggjutningsmaskiner. Materialutbytet från flytande stål till färdiga ämnen blir härigenom betydligt högre (ca 15 procent) än vid götgjutning. Alla stålsorter lämpar sig dock inte för stränggjutning.

se även:
 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995