Ikon för Rikstermbanken

bessemer

svensk term (rek.): bessemer
anmärkning:

Engelsmannen Henry Bessemer (1813–1898) tog 1855 patent på en process (Bessemerprocessen) för framställning av flytande stål ur tackjärn. Detta var den första av de s.k. götstålsprocesserna, vilka kom att revolutionera stålindustrin. Stål kunde nu masstillverkas och blev åtskilligt billigare. Bessemerprocessen innebär att luft blåses genom smält tackjärn i en tippbar ugn (konverter) varvid huvuddelen av kolet i tackjärnet oxideras och lämnar smältan i form av koloxid (tackjärnet färskas till stål). Det flytande stålet kan därefter gjutas i s.k. götkokiller till göt för att därefter valsas eller smidas till önskad form. Det var emellertid en svensk, Göran Fredrik Göransson (1819–1900), grundare av Sandvikens Jernverk, som var den förste som lyckades att praktiskt genomföra bessemerprocessen. Detta skedde vid Edskens bruk i Gästrikland år 1858. Bessemerprocessen har ersatts av andra processer. Numera används främst syrgasstålprocesser, som är en utveckling av bessemerprocessen. Den sista bessemerugnen i Sverige togs ur bruk på 1960-talet.

se även:
 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995