Ikon för Rikstermbanken

thomasprocessen

svensk term (rek.): thomasprocessen
definition:

variant av bessemerprocessen som tillät användningen av tackjärn med upp till 2,5 % fosfor (fosfor är ett ”gift” i stålsammanhang)

anmärkning:

Fosforn övergick i slaggen, som på grund av sina höga fosforhalter kunde användas som gödningsmedel (thomasfosfat). Thomasprocessen var i bruk i Sverige till i början av 1970-talet.

 
källa: Jernkontoret: Ordlista | 1995