Ikon för Rikstermbanken

signalart

svensk term (rek): signalart
definition:

växt- eller djurart som signalerar värdefull biotop

anmärkning:

En signalart uppträder i biotoper med höga naturvärden och skall vara lätt att identifiera i fält. En signalart kan vara hotklassificerad, rödlistad, men är det vanligtvis inte.

se även:
engelsk term: flagship species
finsk term: ilmentäjälaji
 
källa: Terminologicentrum TNC: Skogsordlista | 1994