Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Skogsordlista
dokumentnummer TNC 96
utgivningsår 1994
utgåvenr 3
bakgrund Arbetet med ordlistan har utförts av Skogsvårdsstyrelsen, TNC och en grupp ämnesspecialister från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
antal termposter 3512
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Sveriges Skogsvårdsförbund
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC