Ikon för Rikstermbanken

ledsagning

svensk term (rek.): ledsagning
definition:

(inom socialtjänst:) individuellt inriktad insats i form av följeslagare ute i samhället för person med funktionsnedsättning

anmärkning:

Insatsen benämns ledsagarservice i 9 § 3 i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Insatsen syftar till att underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att komma ut och delta i samhällslivet, t.ex. besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturlivet. En person som tillgodoser behovet av ledsagning kallas ledsagare.

(Senast beslutad 2016.)

 
källa: Socialstyrelsen: Socialstyrelsens termbank | 2016