Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Socialstyrelsens termbank
utgivningsår 2016
bakgrund Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp som rekommenderas till användning inom området hälso- och sjukvård och socialtjänst. I arbetet med att ta fram termer och definitioner för begreppen följer Socialstyrelsens terminologer terminologilärans metoder och principer. Alla begrepp i termbanken har dessutom förankrats dels internt på Socialstyrelsen, dels i en bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer.
antal termposter 632
 
utgivare
organisation Socialstyrelsen