Ikon för Rikstermbanken

Sällskapet Bokvännerna

svensk term: Sällskapet Bokvännerna
förklaring:

Stiftat 1946 med syfte att stimulera intresset för läsning, bokkonst och boksamlande. Publicerade ett stort antal böcker och småskrifter och utgav tidskriften Bokvännen (1946–1996).

se även:
 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016