Ikon för Rikstermbanken

Biblis

svensk term: Biblis [bibb-lis] 
förklaring:

Föreningen Biblis, bildad 1998 genom sammanslagning av Föreningen för bokhantverk och Sällskapet Bokvännerna. Utger tidskriften Biblis, tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungl. biblioteket.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016