Ikon för Rikstermbanken

Föreningen för bokhantverk

svensk term: Föreningen för bokhantverk
förklaring:

Bildades år 1900 med syfte att utbreda och höja intresset för bokhantverk. Arrangerade studiebesök vid berömda bibliotek i Sverige och utlandet och gav 1957 till 1996 ut årsskriften Biblis. Sedan 1998 ombildad till Föreningen Biblis.

se även:
 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016