Ikon för Rikstermbanken

skadedjursbekämpning

svensk term: skadedjursbekämpning
definition:

användning av en fysikalisk, biologisk eller kemisk metod (med biocid) för att förebygga skada på exempelvis livsmedel eller egendom

se även:
 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285