Ikon för Rikstermbanken

biocid

svensk term: biocid
definition:

kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är framställt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285