Ikon för Rikstermbanken

lokalbedövning

svensk term: lokalbedövning
definition:

lindring av smärta som uppstår vid ett ingrepp (t.ex. vid snitt/bränning)

anmärkning:

Ingen långvarig smärtlindring fås efter ingrepp. Den aktiva substansen i läkemedlet blockerar impulsledningen i nervfibrerna så att vävnaden förlorar känsel – blir bedövad (anestesi). För att förlänga bedövningsmedlets närvaro i vävnaden kan adrenalin vara tillsatt i läkemedlet.

se även:
 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285