Ikon för Rikstermbanken

sedering

svensk term: sedering
förklaring:

Mycket kortvarig smärtlindrande effekt (10-45 min. enligt FASS). Sänker djurets medvetandegrad genom att hämma frisättandet av noradrenalin från centrala nervsystemet. Samtidigt sker en allmän muskelavslappning och kortvarig smärtlindring (analgesi).

se även:
 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285