Ikon för Rikstermbanken

kontroll

svensk term: kontroll
definition:

oberoende systematisk granskning för att avgöra om den KRAV-anslutne följer KRAVs regler

anmärkning:

En kontroll kan göras med olika tekniker såsom inspektion, revision, provtagning, provning, kartläggning med mera. Certifieringsorganet ska alltid verifiera att den som certifieras förstår reglerna och har arbetssätt och rutiner för att följa reglerna, varför revision är den dominerande tekniken. En individuell riskbedömning ska utgöra grunden för val av kontrollteknik.

se även:
 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285