Ikon för Rikstermbanken

extra kontroll

svensk term: extra kontroll
förklaring:

Ett certifierat företag kan få en eller flera extra kontroll/-er utöver ordinarie kontrollbesök. En extra kontroll kan göras exempelvis för att reglerna kräver det, för att följa upp avvikelser eller av andra skäl. Extra kontroller kan vara anmälda eller oanmälda.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285