Ikon för Rikstermbanken

karensårsodling

svensk term: karensårsodling
definition:

odling på mark under karenstiden

se även:
 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285