Ikon för Rikstermbanken

karenstid

svensk term: karenstid
definition:

den fastställda tiden från vilken man ska följa KRAVs regler fram till dess att produkten är KRAV-certifierad

anmärkning:

Produktionen ska vara anmäld till kontroll under hela karenstiden. Om produktionen blir underkänd börjar en ny karenstid, om inte beslutet om underkännande anger något annat. Vid läkemedelsbehandling avses tiden från sista behandlingstillfället till att produkten får säljas som KRAV-certifierad.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285