Ikon för Rikstermbanken

sharpekvot

svensk term: sharpekvot
definition:

mått på fondens avkastning med hänsyn tagen till fondens risk

se även:
 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista