Ikon för Rikstermbanken

avkastning

svensk term: avkastning
definition:

värdeökning på en placering

anmärkning:

Kan komma fondspararen till del som kapitalvinst eller utdelning.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista