Ikon för Rikstermbanken

syntesgas

svensk term: syntesgas
definition:

den gas som framställs genom termisk förgasning av biomassa efter rening

 
källa: Energigas Sverige/WSP: Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning | 2013, Tabell 6. Definitioner och innebörden av ett antal begrepp, s. x