Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning
utgivningsår 2013
ställe Tabell 6. Definitioner och innebörden av ett antal begrepp, s. x
sekretariatskommentar På grund av att förutsättningarna för produktion av biogas från rötning och biogas från termisk förgasning skiljer sig åt och att det delvis handlar om skilda marknader avseende exempelvis inköp av substrat till rötningsanläggningen och råvara till förgasningsanläggningen är det ofta svårt att använda en gemensam terminologi. Det är bland annat vanligt att olika definitioner används i olika led. För att det inte skall uppkomma några missförstånd över vad som avses i föreliggande rapport används i den fortsatta skrivningen nedanstående begrepp med följande innebörd (se Tabell 6).
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Energigas Sverige/WSP