Ikon för Rikstermbanken

substrat

svensk term: substrat
definition:

organiskt material som används vid produktion av biogas genom rötning

 
källa: Energigas Sverige/WSP: Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning | 2013, Tabell 6. Definitioner och innebörden av ett antal begrepp, s. x