Ikon för Rikstermbanken

rötslam

svensk term: rötslam
definition:

restprodukt från rötning av substrat där slam från ARV ingår

 
källa: Energigas Sverige/WSP: Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning | 2013, Tabell 6. Definitioner och innebörden av ett antal begrepp, s. x