Ikon för Rikstermbanken

rötrest

svensk term: rötrest
definition:

restprodukten från rötningsprocessen

anmärkning:

Rik på växtnäring.

 
källa: Energigas Sverige/WSP: Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning | 2013, Tabell 6. Definitioner och innebörden av ett antal begrepp, s. x