Ikon för Rikstermbanken

råvara

svensk term: råvara
definition:

biomassa som används vid produktion av biogas genom termisk förgasning

 
källa: Energigas Sverige/WSP: Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030 genom rötning och förgasning | 2013, Tabell 6. Definitioner och innebörden av ett antal begrepp, s. x